Orientační ceny
Cena za vyhotovení znaleckého posudku se stanovuje vždy individuálně po dohodě s klientem. Pro stanovení ceny posudků neexistují žádné normativy. Cenu ovlivňuje především druh nemovitosti a její rozsah, účel, pro který daný je daný posudek požadován a stav podkladů nutných pro vyhotovení posudku. Nejsem plátce DPH.

Pouze pro Vaši orientaci uvádím rozmezí cen za vyhotovení znaleckých posudků o ceně administrativní a ceně obvyklé u nejvíce frekventovaných druhů nemovitostí:

Pozemek 1.200Kč - 2.500Kč

Byt 2.000Kč - 3.000Kč

Rodinný dům 3.000Kč - 5.000Kč

Znalecké posudky &
odhady za účelem

Dědického řízení
Stanovení ceny obvyklé
Pro majetkové vyrovnání
Daně z převodu nemovitostí
Vkladu majetku do společnosti
Stanovení obvyklého nájemného
Pro vlastní potřebu objednatele


Směrná hodnota pro
potřeby FÚ


Prodáváte či chcete koupit nemovitost

ve Starém Plzenci a okolí ?

viz reality