Směrná hodnota


Pro účely daně z nabytí nemovitých věcí je potřeba znát nabývací hodnotu, částku, ze které se platí daň. Nabývací hodnotou se rozumí buď sjednaná kupní cena (uvedena v kupní smlouvě) nebo srovnávací daňová hodnota. Výpočet daňové povinnosti je vždy z vyšší hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75% takzvané směrné hodnoty (jedná se o obvyklou cenu určenou finančním úřadem), nebo částka odpovídající 75% zjištěné ceny, tedy té podle znaleckého posudku. U znaleckého posudku máte tu výhodu, že výši daně znáte předem a nehrozí ze strany finančního úřadu zaslání platebního výměru s doplatkem daně. Celý proces je na první pohled složitý, ale má své výhody.

Rychlost

Jednoduchost

Jde o levnější variantu

Podpis přímo na finančním úřaděMožnost využití výpočtu dle Směrné hodnoty
Při nákupu nemovité věci je kupující povinen odvést daň z nabytí ve výši 4 % z kupní ceny nebo 75 % tzv. srovnávací daňové hodnoty podle toho, která částka je vyšší. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zavedlo od 1. ledna 2014 pro poplatníky možnost volby srovnávací daňové hodnoty, a to buď cenu dle znaleckého ocenění, nebo pro vybrané nemovité věci (např. rodinné domy a byty, garáže nebo stavby pro rodinnou rekreaci) tzv. směrnou hodnotu.

Postup a projednání na FÚ
Postup výpočtu dle směrné hodnoty. Směrná hodnota je totiž forma „tržní“ ceny, kterou stanovuje správce daně sám na základě cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nemovitá věc nachází, a ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry. V daňovém přiznání je tak uvedena pouze záloha na daň vypočítaná ve výši 4 % z kupní ceny nemovitosti. V rámci mnou nabízeného předvyplnění a předjednání je cena konzultována na FÚ před podáním přiznání

Znalecké posudky &
odhady za účelem

Dědického řízení
Stanovení ceny obvyklé
Pro majetkové vyrovnání
Daně z převodu nemovitostí
Vkladu majetku do společnosti
Stanovení obvyklého nájemného
Pro vlastní potřebu objednatele


Směrná hodnota pro
potřeby FÚ


Prodáváte či chcete koupit nemovitost

ve Starém Plzenci a okolí ?

viz reality