Znalecké posudky na ceny nemovitostí


Vždy dopředu víte konečnou cenu za zpracování posudku

Neplatíte dopravu a poštovné

Ocenění majetku určeného pro převod mezi osobami spřízněnými

Výpočet daně dědické a darovací

Insolvenční řízení, oddlužení a exekuce a další úřední účely

Nechte si nezávazně spočítat cenu za zpracování posudku

Posudek získáte rychle a levně – posudek budete mít v ruce do 10 dnů od prohlídky nemovitosti

Připravíme pro vás znalecký posudek za nízkou cenu v nejvyšší kvalitě na cenu jakékoliv nemovitosti v Plzeňském kraji. Znaleckého posudku je mimo jiné třeba při platbě daně z nabytí nemovitosti, daně z převodu nemovitosti, daně darovací, při dělení SJM, dědickém řízení, exekuci, konkurzu či při soudní při o majetek. Rovněž je rozumné nechat si vyhotovit znalecký posudek před každou koupí nebo prodejem nemovitosti, abyste předešli nevýhodnému obchodu. Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti. Cena za vypracování posudku je velmi výhodná. Jako znalecký ústav s oprávněním zpracovávat posudky pro soudní účely navíc ručíme za kvalitu posudků. Přesně víte, co je v ceně obsaženo. Nechte si zde nezávazně spočítat cenu za vypracování znaleckého posudku. Neplatíte za dopravu znalce ani poštovné.

Odhady nemovitostí pro dědické řízení Zaměřiju se i na zpracování Odborného posouzení o ceně obvyklé nemovitosti, která je předmětem dědického řízení. Tyto odhady jsou vždy velmi citlivým tématem, protože se zpracovávající záhy po smrti zůstavitele, kdy rodina je ještě ve velké psychické zátěži. Proto se snažím k této práci přistupovat s veškerou vážností a pochopením pro pozůstalé. Např. nadstandartně umožňuji vyjímečně pouze v tomto případě prohlídku nemovitosti sám pouze zvenku, neboť respektuji soukromí pozůstalých a nechci jim jej narušovat vstupováním do jejich nemovitosti. Celé zadání odhadu domluvíme po telefonu. Předmětem posouzení obvyklé ceny nemovitosti nejsou věci osobní potřeby ani zařizovací předměty v domácnosti zůstavitele, které obvykle bývají morálně opotřebené a jejich hodnota je zanedbatelná.

Znalecké posudky &
odhady za účelem

Dědického řízení
Stanovení ceny obvyklé
Pro majetkové vyrovnání
Daně z převodu nemovitostí
Vkladu majetku do společnosti
Stanovení obvyklého nájemného
Pro vlastní potřebu objednatele


Směrná hodnota pro
potřeby FÚ


Prodáváte či chcete koupit nemovitost

ve Starém Plzenci a okolí ?

viz reality